Ćwiczenie 5a

 

 

Zadanie 6: Ćwiczenia na rzutniach

1.      Otworzyć rysunek z tematu z lokalnym układem współrzędnych i zapisać go pod nazwą rzutnie.

2.      Założyć warstwę linie nadać jej kolor zielony i ustalić jako bieżącą.

3.      Wyświetlić rysunek w granicach granic ((i: Zoom all).

4.      Uczynić widocznymi wszystkie warstwy poza warstwą punkty.

5.      Poleceniem viewports (vports) (zakładka New viewports) utworzyć na ekranie cztery rzutnie równe – Four (Equal) .

6.      W lewej górnej pozostawić rysunek wyświetlony w granicach granic, w lewej dolnej wyświetl okolice punktu 1001 (wykorzystać zoom/window), w prawej dolnej okolice punktu 1002, a w prawej górnej punktu 1003 –przechodzenie pomiędzy rzutniami poprzez kliknięcie w obszar rzutni.

7.      Podziel lewą górną rzutnie na dwie rzutnie (pionowo) – polecenie vports opcja Apply to current viewport

8.      Połącz dwie rzutnie prawe (górna i dolna) – k:View, pn:Model Viewports, i:Join.

9.      Wokół boków łączących punkty osnowy narysować na jednej z dwóch „małych” rzutni poleceniem linia trójkąt obejmujący również numery punktów.

10.  Zapisać układ rzutni pod nazwą rz_1 – polecenie viewports, zakładka New viewports, New viewport: rz_1, wybrać *Active model configuration*,

11.  Połączyć dwie „małe” rzutnie

12.  Połączyć dwie rzutnie lewe, główna rzutnia – lewa górna

13.  Powiększyć rysunek w prawej rzutni w zakresie rysunku.

14.  Zapisać układ rzutni pod nazwą rz_2

15.  Utworzyć jedną rzutnie – polecenie -vports opcja Single (znak „-” przed poleceniem powoduje, że nie wyświetla się okno dialogowe)

16.  Powiększyć rysunek w zakresie rysowania i zapisać rysunek.

Uwaga: Przed zakończeniem pracy sprawdzić czy są zdefiniowane oba układy rzutni.