Ćwiczenia 8

 

Zadanie 7 : Zaprojektować sieć działek z osnową wykorzystując blok z atrybutem

 

1.    Otworzyć rysunek a3.dwg i zapisać go jako mapa.dwg

2.    Ustawić dokładność jednostek liniowych na „bez miejsc po przecinku”

3.    Dodać warstwę Osnowa, ustalić dla niej kolor żółty i uczynić ją aktualną

4.    Usunąć warstwy Elementy, Elementy_szyk, Opisy

5.    W lewym dolnym rogu ramki narysować trójkąt równoboczny k:Draw, rozwinąć i:Polygon (po rozwinięciu i:Rectangle), promień okręgu 3, opcja: Inscribed in circle.

6.    Przez wierzchołki trójkąta poprowadzić okrąg (pomocna lokalizacja (Object Snap) Endpoint lub Intersection).

7.    Poleceniem attdef zdefiniować atrybut: Tag: NR_PKT, Prompt: Podaj numer punktu?, wysokość liter 5, Justification: Left, Rotation: 0, zaznaczyć : Lock position, zaznaczyć Insertion point: Specify on-screen,  pozostałe tryby – wszystkie bez zaznaczenia, punkt wstawienia - po prawej stronie, powyżej okręgu (tekst powinien być poziomy).

8.    Zdefiniować blok (pn:Insert, k:Block Definition, i:Create block)  o nazwie pkt składający się z okręgu, trójkąta oraz atrybutu NR_PKT. Wskazać punkt wstawienia (Pick point) bloku w środku okręgu. Wybrać opcje Delete oraz Scale uniformly, pozostałe opcje niezaznaczone, jednostki bloku: Milimetry.

9.    Zaprojektować sieć punktów będących załamaniami granic działek wstawiając blok  kilkanaście razy (tak aby można było utworzyć co najmniej cztery działki) - polecenie insert: Określić punkt wstawienia na ekranie, skala XYZ równa 1, kąt obrotu jak w podpowiedzi. Pamiętać o wpisywaniu wartości atrybutu numerując punkty kolejno od 1.

10. Utworzyć warstwę Granice i uczynić ją aktualną, kolor standardowy (biały).

11. Połączyć punkty liniami tak, aby tworzyły one granice działek, skorzystać z opcji lokalizacja: centrum.

12. Utworzyć warstwę Inf_dz, kolor zielony i uczynić ją aktualną.

13. Wykorzystując polecenie text, ponumerować działki wpisując kolejno numery w górnych częściach działek. Wysokość liter 10, wyrównanie (Justification) Center.

14.  Policzyć powierzchnię każdej działki, Wykorzystując i: Area ( k:Utilities, rozwinąć i:Measure, rozwinąć i: Area), (pomocna lokalizacja (Object Snap): Center) i wpisać ją pod numerem działki (polecenie text), wysokość  tekstu 7, wyrównanie Center.

15. Policzyć powierzchnię całego obiektu wpisać ją na dole rysunku obok tabelki za pomocą tekstu wielowierszowego k:Annotate, i:Multiline text. Wysokość tekstu 15, wyrównanie dowolne, tekst podkreślony.

16. Przy pomocy programu Notatnik (lub prawym klawiszem na pulpicie utworzyć dokument tekstowy) utworzyć plik tekstowy szablon będący wzorcem listy atrybutów. Zawartość pliku ma być następująca

NR_PKT N010000

BL:X N010002

BL:Y N010002

17. Poleceniem attext utworzyć listę atrybutów (wybrać opcję SDF - rekordy oddzielone  spacjami), plik szablonu szablon i zapisać ją do pliku wyciągu o nazwie wykaz.

18. Poleceniem wblock zapisać blok o nazwie (Source) pkt na dysku, pod nazwą blok_pkt

19. Uczynić aktualną warstwę Tab_opis, nadać jej kolor błękitny

20. Zmienić kolor warstwy Tabelka na niebieski.

21. Korzystając z polecenia text opisać rysunek numerem zadania (Z5)- wstawić centralnie (Middle Fit) w lewej części tabelki, punkt wstawienia 225,15, wysokość 10, oraz tematem: Moje działki – wstawić opcją Fit po 4 jednostki nad krawędzią i od boków tabelki.

Wyłączyć skok (Snapmode) i siatkę (Gridmode), powiększyć rysunek z zakresie rysowania (z e)

 

Rezultatem ćwiczeń mają być pliki :

·         mapa.dwg –ze szkicem osnowy

·         blok_pkt.dwg – zawierający blok pkt zapisany do pliku

·         szablon.txt – plik wzorcowy listy atrybutów

·         wykaz.txt – plik z wykazem atrybutów