Z4

Dołączenie danych opisowych do utworzonych obiektów powierzchniowych

Do każdej działki mapy należy dołączyć rekord danych opisowych pozwalający na wyświetlanie odpowiedzi na zapytania oparte na topologii i wybierające obiekty spełniające warunki zawierające odwołania do danych topologicznych i tablicy danych opisowych.

Mapa>Dane obiektu>Definiuj dane opisowe

W oknie Definiuj dane opisowe wybrać [Nowa tabela...]

W oknie Definiuj nową tabelę danych opisowych wpisać nazwę tabeli użytkowanie i zdefiniować pola danych opisowych podając Nazwę pola i wybierając jego Rodzaj

Można dodać Opis i Wartość standardową

Numer_działki – pole znakowe, Opis: Numeracja działek

Rodzaj_użytku – pole znakowe: Opis: Rodzaj użytkowania gruntu

Zatwierdzić [OK] i zamknąć

Zmienić wartość zmiennej PDMODE na 2, a pdsize na 4

Po zdefiniowaniu tabeli danych należy do każdego centroidu regionu dołączyć rekord danych opisowych zgodnie z dostarczonym rysunkiem

Mapa>Dane obiektu>Dołącz/odłącz dane opisowe...

Uwaga: wpisywane wartości danych dane należy zatwierdzać klawiszem <Enter>

Rodzaje użytkowania

B – tereny mieszkaniowe - „budowlanka”

dr – drogi

Ls – lasy

Ł – łąki trwałe

R – grunty orne - „rola”