Z5

Kompozycja map z wykorzystaniem Menedżera Wyświetlania

Kompozycję mapy należy wykonać wykorzystując narzędzia dostępne w zakładce Okna zadań – Menedżer wyświetlania

Utworzyć wyświetlenie mapy:

1.      Utworzyć warstwę mapa i uczynić ją aktualną

2.      W Oknie zadań, kliknij zakładkę Menedżera wyświetlania

2.      Za pomocą ikony Mapy w oknie zadań utworzyć nową mapę i nadaj jej nazwę pochodzącą od swojego nazwiska.

3.      W zakładce Menedżer wyświetlania wybierz Dane > Dodaj dane rysunku > Topologia – wybrać utworzoną prze siebie topologię

4.      Dla utworzonego elementu określ temat  - <pr.kl.myszy> na elemencie i wybierz Dodaj styl > Temat...

o    W oknie Mapy tematyczne wybierz przycisk [Wartości..]

o    W oknie Wartości tematyczne w polu Pobierz z: wybierz z okna Wybierz wyrażenie danych, z listy wybierz Dane opisowe > Użytkowanie > Rodzaj_użytku

o    Następnie odczytaj dane przyciskiem [Odczytaj dane] (z okna Wartości tematyczne)

o    Aktywizuj wartości, które maja być uwzględnione przy tworzeniu mapy tematycznej (w tym przypadku wszystkie rodzaje użytków)

o    W oknie Mapy tematyczne dla wszystkich wartości wybrać:

o    Kolor linii granicznej – wybrać jeden dla całej mapy

o    Kreskowanie (aby wyświetlić tę kolumnę przesunąć suwak w prawo) – różne dla poszczególnych wartości (wszystkie kreskowania wykonać na warstwie mapa) – wzór solid zmieniać tylko kolory

o    W polu Tekst (obok kolumny Kreskowanie) <pr.kl.myszy> wybrać Właściwości – ustawić warstwę 0 i wysokość 8 – pozostałe bez zmian... a następnie (na dowolnym polu kolumny Tekst) wybrać Wyrażenie z tabeli danych opisowych wybrać Dane opisowe > Użytkowanie > Numer_działki- wartość tego pola będzie na mapie etykietowała region

o    Dla łatwiejszego poruszania się w oknie map tematycznych można ukryć nieużywane kolumny

o    W przypadku nie wpisania danych opisowych, co skutkuje nie zakreskowaniem obszaru lub nie pojawieniem się numeru działki, należy dołączyć brakujące dane, za pomocą Właściwości lub mechanizmu dołączanie danych programu AutoCAD Map. Analogicznie należy postąpić w przypadku wpisania błędnych danych

o    Po dołączeniu danych kliknąć prawym klawiszem mapy na nazwę topologii i wybrać Uaktualnij

o    W przypadku dokonania konieczności zmian w wyświetleniu mapy należy dokonać edycji tematu - <pr.kl.myszy>, a następnie Edycja tematu.

6.      W przypadku przesłaniania numerów działek przez kreskowanie, należy wykorzystać polecenie tekstnawierzch lub porzwyś, lub ikony paska narzędzi Porządek rysowania (grupa AutoCAD) dla uzyskania widoczności numerów oraz zapisać rysunek.