Proszę o przygotowanie na następne zajęciach (w języku angielskim):

1.      Przyporządkowanie tematów prezentacji z listy (proszę o dokonanie wstępnych ustaleń – ostateczną decyzję podejmie prowadzący). Wszystkie tematy mają zostać wybrane.

2.      Przygotowanie argumentów do dyskusji - tematyka:

a.      dlaczego warto uczęszczać na przedmioty w języku angielskim,

b.      dlaczego wybrałem ten przedmiot

c.       czego spodziewam się nauczyć na tym przedmiocie