Definiowanie symboli punktowych (bez uwzględnienia szerokości linii)

Symbole graficzne w tym rozdziale zdefiniowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 3 grudnia 2015 r., Poz. 2028) i są zawarte w zał. 7, rozdział 4.

 

1.      Otworzyć nowy rysunek i zapisać go pod nazwą nazwisko_pn na pulpicie.

2.      Ustawić odstęp siatki ((Ustawienia>Plik Projektowy>Siatka),) na 1, odniesienie na 1 i włączyć blokadę siatki.

3.      Utworzyć warstwę SUUS02, opis warstwy „Hydrant” i uczynić ją aktualną

4.      Ustawić aktywny kolor biały, rodzaj linii 0, grubość linii 0

5.      Narysować symbol punktowy – Hydrant – oznaczenie w SUUS02, skala 1:500, wykorzystać do narysowania linii przyciąganie do punktu środkowego oraz wpisania xy=

6.      Zdefiniować komórkę graficzną o nazwie SUUS02, opis „Hydrant” i uwspólnić zdefiniowaną komórkę zaznaczyć Użyj komórek uwspólnionych, a następnie Uwspólnij

7.      Utworzyć warstwę SUSM03_01, opis „Maszt telekomunikacyjny”

8.      Pomocne może być ustawienie siatki na 0.5 i włączenie blokady siatki

9.      Narysować symbol punktowy – Maszt telekomunikacyjny - SUSM03_01, skala 1: 500, według przepisu jak wyżej

10.  Zdefiniować wybrany przez siebie symbol punktowy z w/w rozporządzenia

11.  Do sprawdzenia wywołać i:Umieść aktywną komórkę – wtedy wdać na podglądzie wszystkie utworzone komórki