Ćwiczenia 3, 4

Zadanie 4: Rysowanie i edycja

 1. Skopiować na pulpit plik plan.dgn z jb.geod.agh.edu.pl 
 2. Otworzyć program Microstation V8i (Select Series 4), następnie otworzyć rysunek plan.dgn
 3. Założyć warstwy i nadać im nazwy (m:Ustawienia>Warstwy>Menedżer) :
 4. Ustawić warstwę domy jako aktywną, kolor biały  - kolor wszystkich narysowanych później elementów ma pozostać biały!
 5. Przenieść budynek na warstwę domy (z palety głównej wybrać: Zmień atrybuty elementu >Warstwa), wykorzystać ogrodzenie
 6. Wywołać paletę przyciągania m:Ustawienia>Przyciąganie>Pasek przycisków
 7. Skopiować budynek z środka okręgu 1 na środek okręgu 21, do zaznaczenia elementów wykorzystać ogrodzenie i przyciąganie.
 8. Ze skopiowanego budynku utworzyć układ prostokątny o jednym rzędzie, 5 kolumnach odległych od siebie o 50 jednostek (paleta Manipuluj, ikona Układ)
 9. Obrócić powstały rząd budynków o 18.9 º, wokół środka okręgu 21, wykorzystać typ ogrodzenia wielokąt
 10. Wykonać lustrzane odbicie budynków względem linii łączącej środki okręgów 4-14 bez usuwania starych obiektów (paleta Manipuluj i:Odbij lustrzanie, opcja: Względem linii)
 11. Wyłączyć ogrodzenie
 12. Przejść na warstwę osie
 13. Połączyć liniami (opcja Łącz elementy wyłączona) punkty środków okręgów leżące na osiach ulic 2-7, 8-11, 9-10, 11-12, 2-3, 3-10-12-13,  4-14, 4-5-15-16, 13-16, 3-4
 14. Osie ulic (za wyjątkiem odcinków 2-7, 8-11, 9-10, 11-12) wydłużyć do przecięcia z   najbliższą ramką,  paleta: Modyfikuj, i: Przytnij do elementu
 15. Przejść na warstwę ulice
 16. Przez punkty 7,8,9 narysować okrąg zastosować opcję krawędź
 17. Przesunąć okrąg równolegle (z kopiowaniem) przez środek okręgu 6, pasek Manipuluj, ikona: Przesuń równolegle
 18. Przesunąć równolegle krawędzie ulic (z kopiowaniem) w obie strony odległość przesunięcia 3
 19. Przenieść krawędzie ulic na warstwę ulice
 20. Zgasić warstwę osie
 21. Wydłużyć lub uciąć krawędzie ulic tak, aby dochodziły do wewnętrznej ramki lub tabelki, paleta: Modyfikuj, i: Przytnij do elementu oraz i: Przytnij wielokrotnie
 22. Zgasić warstwę importowana
 23. Za pomocą ikony Przytnij wielokrotnie, w zależności od potrzeb wybrać odpowiednią opcję i wyczyścić skrzyżowania ulic.
 24. Zaokrąglić i: Utwórz zaokrąglenie wszystkie naroża promieniem 10 jednostek, wybrać opcję Obcięcie>Oba, w przypadku gdyby promień zaokrąglenia był zbyt duży, użyć mniejszego np. 4 jednostki,
 25. Załączyć warstwę importowana
 26. Na warstwie ulice skopiować okrąg i górną część łuku środkami na środek okręgu 17
 27. Za pomocą ikon palety Modyfikuj: Przytnij do elementu, Przytnij wielokrotnie utworzyć ze skopiowanych elementów rondo dochodzące krawędziami ulic do granic tabelki
 28. Z punktu 17 narysować dwie linie, jedną prostopadłą do ulicy biegnącej między punktami 15-16, drugą do ulicy biegnącej z punktu 16 do tabelki (pomocny rysunek).
 29. Odsunąć obie narysowane linie po 3 jednostki w obie strony
 30. Przenieść obie pierwotnie narysowane linie na warstwę osie
 31. Wyczyścić narysowane skrzyżowania ulic (pomocny rysunek)
 32. Zaokrąglić utworzone skrzyżowania (promień 10).
 33. Uczynić warstwę tab_opis aktualną
 34. Zmienić numer zadania z „Z3” na „Z4” oraz imię i nazwisko na własne (Wybór elementu + dwuklik)
 35. Ustawić odstęp siatki na 5 i załączyć blokadę siatki (m: Ustawienia>Plik projektowy>Siatka)
 36. Opisać rysunek tematem: Projekt osiedla, opcja dopasuj, justowanie lewo-dół, czcionka Arial, wysokość 4, szerokość 3, po 5 jednostek od krawędzi tabelki
 37. W ustawieniach symboliki warstw m:Ustawienia>Warstwa>Menedżer zmienić grubość linii dla warstwy domy na 2
 38. Powiększyć rysunek w zakresie rysowania i wyłączyć wyświetlanie symboliki warstw (Zastąpienia warstw)

Uwaga: Przy wyłączonych zastąpieniach warstw wszystkie elementy powinny być białe

 1. Załączyć wyświetlanie zastąpień warstw i zgasić warstwę importowana
 2. Do sprawdzenia rysunek ma być powiększony w zakresie rysowania, wyłączone siatka i blokada siatki, włączone wypełnienia i widoczność symboliki warstw (Zastąpienia warstw), wszystkie warstwy poza warstwami osie i importowana widoczne.